ο λαός ΞΕΧΝΑ τί σημαίνει ΑΡΙΣΤΕΡΑ

7.00

ο λαός ΞΕΧΝΑ τί σημαίνει ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Φωτογραφίες και κείμενα
Εκδόσεις : ΗΛΕΚΤΡΟΝ
Αθήνα 2017
ISBN : 978-618-5254-10-0
Αριθμός σελίδων : 244
Παρατίθενται φωτογραφίαι και κείμενα, που στοιχειωθετούν τα εγκλήματα και τας προδοσίας του ΚΚΕ.
Πρέπει να τα μάθουν οι νέοι, διότι η αριστερά προπαγάνδα παρεποίησε ή απεσιώπησε την αλήθειαν.
Καλώ τους αριστερούς και τους υποστηρικτάς των να σχολιάσουν τα στοιχεία, που παραθέτω, διότι να τα αντικρούσουν είναι αδύνατον.
Απλώς ας αποτολμήσουν να τα σχολιάσουν. Ούτε αυτό θα κάνουν, αλλά θα τα αποσιωπήσουν, όσο μπορούν.

Περιγραφή

ο λαός ΞΕΧΝΑ τί σημαίνει ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Φωτογραφίες και κείμενα

Παρατίθενται φωτογραφίαι και κείμενα, που στοιχειωθετούν τα εγκλήματα και τας προδοσίας του ΚΚΕ.
Πρέπει να τα μάθουν οι νέοι, διότι η αριστερά προπαγάνδα παρεποίησε ή απεσιώπησε την αλήθειαν.
Καλώ τους αριστερούς και τους υποστηρικτάς των να σχολιάσουν τα στοιχεία, που παραθέτω, διότι να τα αντικρούσουν είναι αδύνατον.
Απλώς ας αποτολμήσουν να τα σχολιάσουν. Ούτε αυτό θα κάνουν, αλλά θα τα αποσιωπήσουν, όσο μπορούν.
Θα προσπαθήσουν δηλαδή αυτό το βιβλίο να περάση απαρατήρητο, να μη διαβασθή, ώστε να μη πληροφορηθή ο κόσμος και ιδίως οι νέοι την πραγματικότητα.
Καλώ τον Έλληνα και την Ελληνίδα να μελετήσουν προσεκτικώς τας φωτογραφίας και τα κείμενα,
δια να εννοήσουν το μέγεθος των εγκλημάτων και της προδοσίας του ΚΚΕ και να τοποθετηθούν αποφασιστικώς κατά συνείδησιν απέναντί του.
Σήμερον οι εθνοπροδόται και οι εγκληματίαι του ΚΚΕ μετέχουν της δημοσίας ζωής, τους τιμούν τα πολιτικά κόμματα και επί πλέον παριστάνουν τα θύματα!
Σχεδόν όλαι αι τηλεοράσεις και αι εφημερίδες προβάλλουν τον αριστερισμό,
προβάλλουν αριστερούς και αριστεράς θέσεις, ώστε δικαίως διερωτώμαι: ποίος ενίκησε στον συμμοριτοπόλεμο;
Η Εθνική Ελλάς; Ή το προδοτικό ΚΚΕ; Φυσικά τότε ενίκησαν οι πατριώται, αλλά τώρα επικρατούν οι προδόται.
Και τούτο αποτελεί ιστορικήν αδικίαν, την οποίαν εν γνώσει των διαπράττουν όλα τα πολιτικά κόμματα και ο εκφυλισμένος ψευδοπνευματικός κόσμος.
Έναντι της κομμουνιστικής προπαγάνδας προτείνομεν την αλήθειαν των πραγματικών γεγονότων. Σεις θα κρίνετε.
(ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)

Additional Information

Weight0.409 kg
Dimensions17 × 23 cm